PANITERA MUDA HUKUM  ( Perma 7 Tahun 2017 Pasal 55 )

 

 

TUGAS  Pasal 55 :
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, kehumasan, penataan arsip perkara serta pelaporan.

 

 

FUNGSI  Pasal 56 :
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.