Kepaniteraan Khusus

 

PANITERA MUDA KHUSUS ( Perma 7 Tahun 2015 Pasal 52 dan Pasal 54 )

TUGAS   (Pasal 52 ) :
Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, antara lain tindak pidana korupsi dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

FUNGSI   ( Pasal 54 ) :
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
b. Pelaksanaan registrasi perkara khusus ;
c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
g.Pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara kepailitan;
h.Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
i. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
j. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
k.Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
l. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
m. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
n. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
o. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
p. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
q. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.