Kepaniteraan Perdata

 

PANITERA MUDA PERDATA ( Perma 7 Tahun 2015 Pasal 48 )

 

 

TUGAS ( Pasal 48 )  :
Tugas Pokok Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

FUNGSI (Pasal 49)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
g.Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
h.Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
k.Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
m.Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.